Întrebări frecvente

1. ÎNTREBĂRI LEGATE DE ELIGIBILITATE
DA, dacă ai domiciliul/reședința în regiunea Centru, și ai intenția să înființezi o afacere nouă în regiunea Centru, în mediul urban, cu mențiunea, că în momentul semnării contractului de subvenție, vei închide PFA-ul.
DA, cu mențiune, că la data semnării contractului de finanțare nu mai ești acționar majoritar în nici-o societate comercială.
NU, deoarece o persoană poate participa la un singur program de formare antreprenorială finanțat din bugetul de stat sau bugetul UE în decursul a 5 ani.
DA. Trebuie însă să aveți în vedere că persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.
2. ÎNTREBĂRI LEGATE DE CURSURI
Dacă participi la cele 40 de ore de formare, și finalizezi printr-un examen cu succes, primești o diplomă recunoscută de Autoritatea Națională pentru Calificări.
Răspunsul este da. Dacă ai facut deja un curs de Competențe antreprenoriale certificat ANC, te poți înscrie direct în concursul de planuri de afaceri și poți participa apoi la sesiunile de mentorat organizate în etapa a II-a – Implementarea planului de afaceri, dar trebuie să îndeplinești condițiile de acces în program.
Evaluarea finală, conform legislației în vigoare este un examen scris si examen practic (oral), constând în susținerea planului de afaceri elaborat in cadrul cursului, sub îndrumarea trainerilor. Examenul va avea o durată totală de 4 ore și va fi susținut in fața unei comisii formate din reprezentanți ai ANC.
După înregistrare și predarea documentației necesare, colegii vor verifica dosarul, iar dacă totul va fi în ordine, vă vor contacta în termen de 15 de zile lucrătoare pentru a confirma data de curs.
Dacă din orice motiv nu vă puteți prezenta la curs la data stabilită, vă rugăm să ne contactați în cel mai scurt timp posibil pentru a vă putea reprograma cu altă grupă.
Cursul este construit astfel ca cei care îl finalizează să poată dobândi un pachet de competențe antreprenoriale; topicile cursului includ: cunoștințe generale de antreprenoriat; legislația și reglementările specifice antreprenoriatului; crearea si dezvoltarea afacerilor – planul de afaceri si marketing; cunoștințe financiare pentru antreprenori; cunoștințe de dreptul muncii și resurse umane; cunoștințe in domeniul dezvoltării durabile.
3. ÎNTREBĂRI LEGATE DE FINANȚARE
Vor fi finanțate 48 de planuri de afacere din regiunea Centru.
Nu există prevăzut un număr de planuri de afaceri alocat pentru fiecare județ, condiția fiind aceea de a se finanța minim 2 planuri de afaceri în fiecare județ.
Ideea de afaceri va fi evaluată de un juriu independent, format din antreprenori din diverse industrii, membri ai unor organizații patronale și ai unor instituții financiare bancare și non-bancare, așadar vei avea un feedback relevant și informat cu privire la propunerea ta, pentrun a fii pregatit a face față competiției de planuri de afaceri și a ieși câștigător.
4. ÎNTREBĂRI LEGATE DE ÎNFIINȚAREA AFACERII ȘI CHELTUIELI ELIGIBILE
Se înființează firmă nouă după derularea etapei de selectare a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului. Nu sunt eligibile firmele deja înființate.
Firma nou înființată trebuie să aibă un singur cod CAEN principal eligibil conform Listei codurilor CAEN eligibile. Firma poate însă avea oricâte coduri CAEN secundare și activități. Subvenția se acordă pentru codul CAEN principal eligibil.
Da. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane pe o perioada de minim 12 luni.
După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a de proiect. Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare. În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.
Nu este necesară contribuție proprie. Suma netă oferită ca subvenție nerambursabilă nu poate depăși 148.359,75 RON, valoare stabilită prin contractul de finanțare.
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.
Activitățile eligibile ce fac obiectul schemei de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate DUPĂ semnarea contractului de subvenție încheiat între administratorul schemei de antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis.
Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după cum urmează:

a) O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat.

b) O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.