Detalii despre proiectul INOV@RE

DERULAREA PROIECTULUI

1. Formare antreprenorială.

Informarea publicului cu privire la programul de formare profesională, metodologia de selectie a grupului țintă, și ulterior a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială.

Derularea programului de formare antreprenorială:

  • Program de sprijin pentru elaborarea planurilor de afaceri.
  • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate in cadrul proiectului.

Efectuarea de stagii de practică.

2. Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE.

  • Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat.
  • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
  • Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.
  • Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

3. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora.

  • Monitorizarea funcționarii și dezvoltării afacerilor înființate.
  • Elaborare raport privind analiza și susținerea mediului antreprenorial, la nivel regional.