Distribuiţi:

Conducerea și administrarea resurselor umane sau managmentul resurselor umane poate fi definit concomitant ca știința și arta de a coordona efortul uman astfel încat să fie atinse obictivele de creștere a eficienței și eficacității organizaționale.

Managmentul resurselor umane este o știință pentru că formulează și generalizează concepte, legi, principii, reguli, metode, tehnici și intrumente de conducere, și arta pentru că aplicarea lor în practică ține seama de specialitățile care apar la nivelul fiecarei organizații.

Fiecare dintre noi avem un profil al motivaţiilor şi valorilor. De aceea , înainte de a începe o carieră şi înainte de a lua o decizie profesională, este important să ne cunoaştem motivaţiile astfel încat să luam decizii favorabile pe termen lung.

Odată cu extinderea Uniunii Europene și cu generalizarea liberei circulații a persoanelor, a bunurilor și a capitalurilor, resursele umane vor fi din ce în ce mai interesate de asigurarea unei stabilități materiale și profesionale. Acest fenomen va avea repercursiuni asupra acestor organizații care nu vor fi pregătite din punct de vedere economic, dar mai ales social sa-și apere resursele umane. Unele organizații din țara noastră au dovedit că nici din punct de vedere economic și nici din punct de vedere social nu sunt pregătite să-și apere resursele umane strategice.

Oamenii reprezintã o resursã comună si, totodatã, o resursã - cheie, o resursă vitală, a tuturor organizațiilor, care asigură supraviețuirea, dezvoltarea și succesul competițional al acestora. Această realitate a determinat tot mai mulți specialisti în domeniu să afirme că din ce în ce mai mult avantajul competitiv al unei organizatii rezidă în oamenii săi.

Procesul de selecţie a personalului se poate derula în următoarele etape:

Completarea de către candidat a formularelor-tip pentru cererea de angajare

Prin aceasta se obţin informaţii generale asupra candidatului privind: datele personale, pregătirea profesională, experienţa în muncă (locurile de muncă avute, funcţiile deţinute, motivele părăsirii locurilor de muncă anterioare), persoanele care pot da recomandări (relaţii) asupra candidatului.

Interviul preliminar al candidatului care dă posibilitatea managerului să-şi facă o imagine generală asupra pregătirii, personalităţii şi cunoştinţelor candidatului referitoare la munca ce urmează a fi prestată. Foarte mulţi candidaţi sunt eliminaţi încă din această etapă pentru că nu corespund sub aspectul pregătirii sau experienţei.

Testarea care urmăreşte verificarea inteligenţei, aptitudinilor, capacităţii de muncă şi de performanţă ale candidatului, pentru a vedea în ce măsură acesta se poate adapta la noile sarcini de muncă.

Consultarea persoanelor care pot da informaţii sau recomandări referitoare la candidaţi

Dacă candidatul are sau a avut anterior un loc de muncă, atunci cu permisiunea acestuia se poate consulta managerul de la întreprinderea respectivă asupra rezultatelor şi comportamentului în muncă a candidatului.

Interviul de selecţie prin care managerul urmăreşte să cunoască în detaliu candidatul.

Eficienţa interviului depinde de abilitatea celui care îl conduce. Dar un manager îşi poate îmbunătăţi aptitudinile de a conduce un interviu dacă are în vedere următoarele recomandări: - întrebările care urmează a fi puse să fie fixate (sau cel puţin schiţate) în prealabil; - să acorde întreaga atenţie candidatului; - atmosfera să fie calmă; - candidatul trebuie ascultat cu atenţie, fără a se face evaluarea verbală a afirmaţiilor acestuia; - nivelul discuţiei trebuie adaptat candidatului; - să fie urmărite cu atenţie modul de exprimare şi manierele candidatului, vestimentaţia acestuia, dacă acestea sunt importante pentru munca ce urmează a fi prestată.

Examenul medical prin care se constată dacă starea sănătăţii candidatului este adecvată muncii pe care el urmează să o presteze şi se previne contaminarea celorlalţi angajaţi. Stabilirea ofertei de muncă, care se referă la faptul că unui candidat care a trecut cu succes prin toate etapele anterioare i se prezintă postul de muncă, condiţiile de muncă şi nivelul salariului.