Distribuiţi:

În procesul derulării operaţiunilor financiar-bancare, cunoașterea și asumarea corespunzătoare a drepturilor si a obligatiilor specifice sunt factori importanți în clădirea încrederii reciproce.

In aceasta relatie, clientii au urmatoarele obligatii generale:

● obligatia de a se informa cu privire la toate caracteristicile unui produs financiar înainte de a lua decizia de contractare;

● obligatia de a notifica banca imediat ce au survenit modificări cu privire la adresă, locul de muncă, veniturile titularului de contract/codebitor/garant;

● obligatia de a comunica imediat băncii opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor

condiţii, în cazul modificărilor contractuale propuse de bancă;

● obligatia de a sesiza banca în legătură cu nemulţumirile apărute pe perioada derulării contractului, înainte de a se adresa instituţiilor competente să rezolve respectivele litigii;

● obligatia de a rambursa ratele sale lunare, inclusiv comisioanele, conform prevederilor contractuale;

● obligatia de a utiliza creditul în scopul pentru care a fost solicitat;

● obligatia de a pune la dispoziţia băncii toate documentele şi informaţiile solicitate, necesare pentru acordarea/derularea creditului solicitat;

● obligatia de a păstra integritatea garanţiilor constituite la garantarea creditului pe toată perioada de valabilitate a contractului de credit;

● obligatia de a lua toate măsurile rezonabile pentru protejarea împotriva furtului/ pierderii/ folosirii neautorizate a cardului de credit;

● obligatia de a lua toate măsurile rezonabile pentru a păstra elementele de securitate personalizate ale instrumentelor de plată în siguranţă;

● obligatia de a notifica banca cu privire la exercitarea dreptului de retragere din contractul de

credit şi de a plăti băncii creditul sau partea de credit trasă şi dobânda aferentă de la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost trasă până la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost rambursată;

● obligatia de a nu contramanda un ordin pe care l-a dat prin intermediul instrumentului de plată electronic, doar în anumite situaţii determinate, conform prevederilor contractuale;

● obligatia de a anunţa banca în legătură cu orice eroare sau neregulă apărută în urma gestionării contului/conturilor sale;

● obligatia de a încheia, în cazul ipotecării unei construcţii, un contract de asigurare acoperind toate riscurile aferente acesteia; contractul de asigurare va fi încheiat şi reînnoit astfel încât să acopere întreaga durată de valabilitate a creditului;

● obligatia de a semnala fără întârziere nejustificată prestatorului său de servicii de plată, dar nu mai târziu de 13 luni de la data debitării, faptul că a constatat o operaţiune de plată neautorizată sau executată incorect, care dă naştere unei plângeri.