Distribuiţi:

În procesul derulării operaţiunilor financiar-bancare, cunoașterea și asumarea corespunzătoare a drepturilor si a obligatiilor specifice sunt factori importanți în clădirea încrederii reciproce.

In aceasta relatie, clientii au urmatoarele drepturi generale:

● dreptul de a fi informat complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de bănci şi asupra tuturor condiţiilor contractuale;

● dreptul de a primi un exemplar al contractului încheiat cu banca, contract care să cuprindă toate costurile aferente produsului achiziţionat;

● dreptul de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, indicarea preţurilor şi tarifelor şi, după caz, a condiţiilor de garanţie;

● dreptul de a obţine extras de cont, conform prevederilor contractuale;

● dreptul de a fi exoneraţi de plata produselor şi serviciilor pe care nu le-au solicitat;

● dreptul de a sesiza asociaţiile pentru protecţia consumatorilor şi organele administraţiei publice, de a apela la instanţă sau de a recurge la proceduri extrajudiciare asupra eventualelor încălcări ale drepturilor şi intereselor legitime si pentru soluţionarea eventualele diferende;

● dreptul de a avea garantate depozitele deţinute la instituţiile de credit participante la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, în condiţiile şi în limita maximă stabilită prin lege;

● dreptul de a nu i se modifica unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional negociat între părți;

● la solicitarea unei oferte de credit: dreptul de a primi, în prealabil o informaţiile standard la nivel european (informaţii precontractuale asupra condiţiilor de creditare), o la cerere şi gratuit un exemplar al proiectului contractului de credit, o un grafic de rambursare ori alt document care să menţioneze costurile totale ce vor fi suportate de consumator, pe hârtie sau pe alt suport durabil;

● dreptul de a opta pentru rambursarea creditului în rate egale (anuităţi) sau rate descrescătoare;

● dreptul de a rambursa anticipat creditul, integral sau parţial, în orice moment. În cazul creditelor cu dobândă variabilă nu se percepe comision de rambursare anticipată;

● dreptul de a primi un răspuns din partea băncii la sesizările depuse în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea acestora;

● dreptul de a primi în mod gratuit, la încetarea contractului de credit, un document care fie atestă faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi decurgând din contractul respectiv, fie indică obligaţiile contractuale neîndeplinite;

● dreptul de a se retrage din contractul de credit, fără a invoca motive, într-un termen de 14 zile de la încheierea contractului;

● dreptul de a solicita înlocuirea garanţiei imobiliare iniţiale cu altă garanţie;

● dreptul de a primi o propunere de reeşalonare/refinanţare a creditului în cazul imposibilităţii

acestuia de a accepta majorarea dobânzii;

● drepturi specifice, aferente legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

● dreptul de a i se păstra confidenţialitatea asupra faptelor, datelor, informaţiilor referitoare

la activitatea desfăşurată, inclusiv informaţii referitoare la conturile sau la contractele acestuia, aflate la dispoziţia băncii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.