Distribuiţi:

Creditul este ooperaţiune reglementată printr-un contract prin care banca pune la dispoziţia consumatorului o anumită sumă de bani în schimbul unui preţ (dobânda), cu plata anumitor costuri menţionate în contract.

Dobânda reprezintasuma de bani pe care consumatorul o încasează în cazul unor produse de economisire/de cont curent sau pe care o plăteşte în cazul unui contract de credit, reprezentând preţul banilor.

Debitorul (împrumutatul) estepersoana care contractează un credit în nume propriu, participă cu venitul net la stabilirea venitului total net luat în considerare pentru acordarea unui credit şi care se obligă la îndeplinirea tuturor obligaţiilor derivate din contract, iar codebitorul (coplătitorul) estepersoana care participă sau nu cu venitul net la stabilirea venitului total net luat în considerare pentru acordarea unui credit şi care se obligă împreună cu debitorul principal la plata tuturor obligaţiilor derivate din contract.

Rata dobânzii fixe la credite esterata dobânzii ce rămâne nemodificată pe perioada creditului sau pe anumite intervale de timp determinate conform contractului, in timp ce rata dobânzii variabile la credite esterata anuală a dobânzii exprimată procentual, compusă din indicele de referinţă de tipul ROBOR/EURIBOR/LIBOR şi marja fixă a băncii.

ROBOR reprezintaindicele de referinţă verificabil reprezentând rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piaţa interbancară naţională, iar marja băncii esteparte componentă a dobânzii, ce se stabileşte în valoare procentuală fixă pe toată perioada derulării contractului.

Creditul pentru investiţii imobiliare esteuncredit garantat cu ipotecă imobiliară, acordat în scopul dobândirii ori menţinerii drepturilor de proprietate asupra unui imobil sau în scopul reabilitării, modernizării, consolidării ori extinderii unei construcţii sau pentru viabilizarea unui teren sau în scopul refinanţării unui astfel de credit;

Creditul de consum esteorice alt credit în afara creditului pentru investiţii imobiliare (exemple: credite de nevoi personale, auto, studii, servicii medicale etc.); poate fi garantat sau negarantat.

Descoperitul de cont (Overdraft) esteofacilitate de creditare acordată consumatorilor care constă în posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decât cea existentă, în limita unui plafon stabilit.

Ipotecaesteogaranţie reală ce serveşte la garantarea obligaţiilor consumatorului faţă de bancă printr-un bun mobil sau imobil, proprietatea garantului.

Costul total al creditului cuprindetoate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de către bancă, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare sunt incluse dacă încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obţinerea creditului însuşi, în concordanţă cu clauzele şi condiţiile prezentate.