Distribuiţi:

Asigurarea este o formă de protecţie, pe baze contractuale, prin care o persoană fizică sau juridică, numită asigurat, cedează anumite riscuri unei persoane juridice, numită asigurător, alături de o sumă de bani - primă de asigurare - urmând ca, în situaţia producerii riscurilor respective, asigurătorul să îl despăgubească pe asigurat sau păgubit sau beneficiar.

Asigurătorul este compania care preia riscurile de la asigurat, în baza contractului de

asigurare, oferind acestuia protecţia pentru riscurile incluse în contract.

Asiguratul este persoana fizica sau juridica, ale cărei bunuri, răspundere, viaţă, integritate fizică sau sănătate constituie obiectul contractului de asigurare.

Beneficiarul asigurării este persoana căreia îi va fi plătită indemnizaţia (suma asigurată), în momentul producerii unui eveniment asigurat. În cazul asigurărilor generale, beneficiarul poate fi aceeaşi persoană cu contractantul asigurării, proprietarul bunului asigurat sau o terţă persoană; în cazul asigurărilor de viaţă, la producerea decesului asiguratului, beneficiarul este persoana desemnată de asigurat şi care va încasa de la asigurător suma asigurată.

Poliţa de asigurare este forma contractului de asigurare, document eliberat de asigurător pentru a confirma încheierea contractului de asigurare.

Evenimentul asigurat este evenimentul la a cărui producere asigurătorul este obligat să plătească indemnizaţia de asigurare (despăgubirea sau suma asigurată) asiguratului sau beneficiarului asigurării.

Dauna (pierdere, pagubă) este prejudiciul material cauzat asiguratului prin vătămarea sau distrugerea bunurilor asigurate ca urmare a producerii unui eveniment/risc acoperit prin contractul de asigurare.

Despăgubirea este compensarea sau indemnizaţia bănească plătită asiguratului de către asigurător, ca urmare a producerii unui risc inclus în asigurare.

Accidentul este orice eveniment imprevizibil şi neintenţionat, survenit independent

de voinţa asiguratului, datorat unor cauze exterioare şi care determină producerea evenimentului asigurat.

Anuitatea este un termen folosit în asigurările de viaţă care reprezintă o serie de plăţi regulate, la un anumit interval de timp, efectuate de societatea de asigurare, pe o anumită perioadă determinată sau pe întreaga viaţă a asiguratului.