Distribuiţi:

Selectarea ofertelor optime ale furnizorilor, identificarea modalităţilor de creştere a eficienţei activităţii, anticiparea nevoilor clienţilor şi adaptarea permanentă a ofertei sunt modalităţile prin care este determinată competitivitatea în mediul de afaceri.

Procesul de cumpărare debutează cu momentul în care apare o nevoie. Dupa ce a identificat nevoia, cumpărătorul trece la determinarea caracteristicilor generale şi a cantităţilor necesare.

Agentul economic trebuie să işi fixeze atât obiective, cât şi strategii anticoncurenţiale.

 Forţele care acţionează asupra concurenţei sunt:

 • Putetea furnizorilor;
 • Puterea cumpărătorilor
 • Gradul de rivalitate
 • Barierele la intrarea pe piaţă
 • Ameninţările substituenţilor

Criterii de selecţie a ofertelor furnizorilor sunt:

 • Nivelul preţurilor
 • Caracteristicile produselor
 • Materialele folosite
 • Ambalajul
 • Performanţa produsului
 • Produse şi servicii sau echipament auxiliar.

Scopul formării şi perfecţionării angajaţilor este acela de a identifica, aprecia şi facilita dezvoltarea competenţelor acestora, permiţând indivizilor să performeze sarcini aferente unor posturi prezente sau viitoare.

Realizarea unei oferte competitive

Diferenţierea ofertei prin:

 • produse
 • servicii
 • imagine
 • competenţa personalului
 • poziţionarea ofertei

Produsul:

 • Componente: corporale, acorporale
 • Comunicaţii în legatură cu produsul
 • Imaginea produsului

Preţul:

 • Modalităţi de stabilire
 • Politica de preţ
 • Preţuri promoţionale

Calitatea:

 • Managementul calităţii totale
 • Performanţa calitativă
 • Legătura dintre calitate şi profitabilitate
 • Raportul preţ/calitate

Diversitatea sortimentală:

 • Asortimentul de produse: lărgimea, profunzimea
 • Alegerea strategiei de diferenţiere a ofertei, din punct de vedere al diversităţii

Modalităţi de prezentare şi informare:

 • Numele produsului
 • Marca
 • Eticheta
 • Ambalajul
 • Documentele însoţitoare

Comportamentul personalului:

 • Competenţă
 • Curtoazie
 • Credibilitate
 • Seriozitate
 • Receptivitate
 • Comunicare

Aplicarea strategiilor adecvate mediului concurenţial

Etapele planificării strategice:

 • Stabilirea misiunii – „De ce este necesară firma?”
 • Analiza mediului – analiza SWOT
 • Formularea obiectivelor SMART
 • Elaborarea strategiilor
 • Elaborarea planurilor şi programelor
 • Urmărirea şi controlul

Planul de marketing:

 • Produsul / serviciul oferit
 • Preţul
 • Distribuţia
 • Piaţa vizată / potenţialii clienţi
 • Mediul concurenţial
 • Strategia de promovare a vânzărilor

Planul de resurse umane:

 • Organigrama şi distribuţia posturilor
 • Structura personalului
 • Echipa managerială
 • Responsabilităţi şi atribuţii ale echipei manageriale

Promovarea pe piaţă a ofertei proprii

Publicitatea:

 • Forme: de produs, de marcă, de firmă
 • Tehnici şi mijloace: prin mass media, exterioară, directă, gratuită

Promovarea vânzărilor –tehnici:

 • Reduceri de preţ
 • Demonstraţii şi degustări
 • Jocuri şi concursuri
 • Premii
 • Publicitatea la locul vânzării
 • Merchandising-ul
 • Cadouri promoţionale
 • Mostre

Relaţii publice:

 • Relaţii cu cei care constituie publicul intern şi extern al întreprinderii
 • Realizarea şi păstrarea unor relaţii favorabile cu publicul
 • Calitatea, starea şi evoluţia acestor relaţii

Promovarea prin forţele de vânzare:

 • Vânzările personale (directe)

Participarea la târguri şi expoziţii:

 • Amenajarea corespunzătoare a standurilor
 • Tipărituri de firmă atractive
 • Personal specializat
 • Publicitate anterioară şi manifestări conexe în timpul desfăşurării târgului sau expozitiilor