Distribuiţi:

Ca să înțelegem mersul economiei, trebuie să ne familiarizăm cu noțiunea de plată, respectiv mijloacele prin care se efectuează.

Plata poate fi definită ca un transfer de fonduri prin care se stinge o obligaţie din partea plătitorului către beneficiar. Plătitorul este acea parte într-o tranzacţie de plată care transferă fondurile, iar beneficiarul este destinatarul final al fondurilor.

Un instrument de plată este un mijloc, care permite transferul fondurilor de la plătitor la beneficiar. Există diferite tipuri de instrumente de plată, fiecare cu propriile caracteristici, în funcţie de mijloacele prin care se realizează plata. Cea mai uzuală clasificare a instrumentelor de plată este efectuarea plății cu sau fără ajutorul numerarului.

Numerarul constituie mijlocul de plată cel mai utilizat pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii. Numerarul se compune în principal din bancnote, monede şi din mijloace similare, folosite ca mijloc direct de plată şi acceptate pe scară largă în tranzacţii. Tendinţa pe plan mondial este de reducere a numerarului utilizat in tranzacții comerciale.

Un instrument de plată fără numerar este mijlocul prin care un plătitor dă băncii sale autorizaţie să transfere fonduri pentru efectuarea unei plăţi sau prin care un beneficiar dă instrucţiuni băncii sale să colecteze fondurile de la un plătitor. Conturile celor două părţi pot fi deschise la o singură bancă sau la bănci diferite.

Instrumentele de plată fără numerar pot fi clasificate după mai multe criterii, cel mai important fiind în funcție de specificul instrumentului:

  • Instrumente de plată de credit, în cazul cărora instrucţiunea de plată este transmisă de plătitor băncii sale pentru a fi procesată;
  • Instrumente de plată de debit, în cazul cărora instrucţiunea de plată este transmisă de beneficiar băncii sale pentru a fi procesată.

In tranzacțiile interne, cele mai utilizate instrumente de plată fără numerar sunt:

  • Ordinul de plată
  • Cecul
  • Biletul la ordin
  • Cambia
  • Cardul
  • Debitarea directă
  • Standing order

În cazul comerțului exterior (import / export) există în plus mecanisme de plată mai complexe, cum ar fi: acreditivul documentar sau incaso documentar care oferă facilități în plus pentru astfel de operațiuni.