Distribuiţi:

Tehnica de management cuprinde un ansamblu de reguli, procedee şi instrumente specifice cu ajutorul cărora se soluționează concret problemele ce decurg din atributele procesului de management, iar metoda de management reprezinta modalitatea care facilitează exercitarea unor componente ale procesului managerial cu implicații asupra conținutului şi eficacității muncii unuia sau mai multor manageri


Grafic 1. Procesul de management. Autor: Bălan Sorina-Mihaela

În literature de specialitateă se găsesc numeroase descoperiri axate pe relația dintre planificarea strategică și performanță, însă doar câteva studii privind relațiile dintre strategii, instrumente și tehnici de gestionare a performanțelor organizaționale. Considerăm că pentru un antreprenor este importantă cunoașterea unor instrumente clare și elocvente, ușor de aplicat.

Studiul „The Current Strategic Management Tools and Techniques: The evidence from Czech Republic” a analizat natura celor 31 de instrumente și tehnici de management utilizate prin determinarea gradul de utilizare și satisfacție de către companii. S-a observat că peste 50% din companii au utilizat cu precădere cincisprezece instrumente și tehnici de management strategic și anume: Analiza SWOT, Analiza satisfacției clienților, Analiza prețului, Analiza opiniilor și a atitudinilor angajaților, Analiza cost-beneficiu, Analiza reclamațiilor clienților, Analiza opiniilor și atitudinilor clienților, Cele 5 forțe ale lui Porter, Analiza PEST, Analiza nivelului serviciilor, Segmentarea pieței, Analiza cotei de piață, Analiza profitabilității clienților, Benchmarkingul și Analiza defecțiunilor clienților. (Afonina & Chalupsky, 2012).

Cele mai utilizate instrumente utilizate la nivel global pentru managementul portofoliului de afaceri și precizarea alternativelor strategice de urmat de unitățile strategice de afaceri se pot menționa: 1. Analiza întrebăriloe critice; 2. Matricea Boston Consulting Grup; 3. Analiza multifactorială GE MATRIX; 4. Analiza PESTLE; 5. Analiza SWOT; 6. BALANCED SCORECARD; 7. Analiza V.R.I.O.; 8. Strategia MINTZBERG 'S 5 P și 9. Modelul celor 5 forțe PORTER.