Distribuiţi:

Întocmirea planului de afaceri este un proces care include etapa de pregătire și compunerea propriu zisă a planului de afaceri.

Pregătirea pentru elaborarea planului de afaceri presupune un proces de colectare de informații, atât din surse interne cât și externe. Prelucrând datele colectate, obținem informații cu privire la: piață, clienți, concurenți, procesul de producție, capacitatea de producție, resursele financiare, etc. În partea descriptivă a planului de afaceri trebuiesc descrise conceptul de afaceri, cum va funcţiona firma, ce activităţi va desfăşura şi cu ce rezultate, care sunt scopurile şi cum vor fi atinse.

Planul de afaceri are întotdeauna două părți. O parte scrisă, care face o analiză a contextului (piață, tendințe, concurență) și o parte calculată (de regulă sub formă de tabele) care evaluează implicațiile operaționale și financiare pregătind un scenariu financiar de viitor.

Partea scrisă cuprinde de regulă:

 • Descrierea ideii și a modelului de business
 • Piața căreia se adresează
 • Resursele umane disponibile
 • Alte resurse și capabilități disponibile și necesare
 • O analiză SWOT: puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări
 • Descrierea momentului curent (în ce etapă suntem, care sunt pașii următori)
 • Descrierea pașilor următori
 • Explicații la cifrele prezentate.

Partea de tabel cuprinde:

 • Date operaționale istorice și curente (dacă este cazul)
 • Date operaționale și financiare pentru viitor
 • Implicații de cashflow – cât cash generăm și de cât cash vom avea nevoie.

Scopul calculelor tabelare este acela ca să fie construit un model operațional corect, cu toate proiecţiile financiare esenţiale. Trebuiesc prezentate ipotezele care au stat la baza previziunilor, și trebuiesc previzionate veniturile şi cheltuielile, precum şi fluxul de numerar.

Dacă in procesul de elaborare a planului s-au identificat corect obiectivele și căile de a le atinge și estimările financiare sunt riguroase și totodată realiste, planul de afaceri va fi unul calitativ.