Antreprenoriat prin inovare - dezvoltare inteligentă durabilă
în Regiunea Centru

INOV@RE

Află mai multe detalii Află mai multe despre concursul de Planuri de afaceri

Proiectul este derulat în Regiunea Centru şi are următoarele obiective

Judeţele incluse sunt: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu.

Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din regiunea CENTRU prin sprijinirea acestora pentru înființarea de afaceri, inclusiv prin oferirea unui suport financiar (micro-granturi) pentru 48 de afaceri.
Creșterea abilității persoanelor de a-și materializa ideile de afaceri prin promovarea culturii antreprenoriale cu metode de educație non-formală bazată pe inovare și transfer tehnologic.
Oferirea de oportunități de înființare de noi afaceri inovative (inclusiv proiecte de tip start-up și spin-off inovativ) ce vor genera pe termen scurt și lung noi locuri de muncă.
Impactul proiectului se va reflecta direct atât la nivel individual cât și la nivel regional, și va avea ca efect stimularea investițiilor și crearea oportunităților zonale de dezvoltare comunitară, în concordanță cu strategiile naționale/ regionale/ locale existente.

Rezultate aşteptate

400 de persoane

din grupul țintă vor participa la programul de formare profesională Competențe antreprenoriale.

400 de persoane din grupul țintă (șomeri, persoane inactive, persoane angajate),

vor crea premisele pentru dezvoltarea de afaceri noi, atât în cadrul proiectului, cât și ulterior, bazându-se pe noile cunoștințe dobândite.

96 noi locuri de muncă create

în mediul privat din sectorul nonagricol.

48 de firme create și finanțate

cu impact pozitiv la nivelul mediului de afaceri și comunității, vor putea crea ulterior noi locuri de muncă ; firmele pot fi susținute ulterior prin fonduri disponibile la nivel național și/sau internațional, dar și de către instituții financiare prin stimulente pentru companii de tip start-up.

Publicarea de ghiduri legate de e-business și rapoarte elaborate la nivelul proiectului, respectiv cele de analiză și susținere a mediului antreprenorial la nivel regional, dar și cel de dezvoltare de mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului.

Ne așteptăm ca proiectul să stimuleze firmele să investească în activități inovatoare și să formeze parteneriate public-private sau private-private, prin transfer de cunoștințe de la mediul public la mediul privat și invers.

Acest efect va fi potențat de schimbarea mentalității colective a comunităților din regiune, cu efect pe termen lung, prin promovarea unei imagini pozitive a zonei, asigurând în aceleași timp accesul și tratamentul egal și nediscriminatoriu al acestora.


Te-am convins că merită să încerci?

Începe prin a completa rapid un formular de preînscriere.

Completează formularul de preînscriere

Parteneri